Zrównoważone podejście do produkcji profili podokiennych i parapetów

Zrównoważone podejście do produkcji profili podokiennych i parapetów

Zastosowanie zrównoważonych praktyk produkcyjnych stanowi kluczowy element strategii firmy Nida, będącej częścią dużej grupy MetalPlast. Działania podejmowane przez firmę są ukierunkowane na minimalizację wpływu na środowisko oraz promowanie ekologicznych rozwiązań w procesach produkcyjnych.

Metal-Plast i Nida zdają sobie sprawę z kluczowej roli, jaką odgrywa przemysł budowlany w kształtowaniu otaczającego nas środowiska. Dlatego też firmy skutecznie eliminuje dwutlenek węgla z atmosfery poprzez wykorzystywanie recyklingu – zwłaszcza w produkcji profili podokiennych, ciepłych parapetów i podwalin.

Podejmujemy konkretne kroki w celu ograniczenia zużycia energii i emisji CO2. Zakłady Metal Plast wyposażone zostały w panele fotowoltaiczne, co pozwala na korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Ponadto, proces ekstruzji generuje ciepło, które jest odzyskiwane i wykorzystywane do ogrzewania hali produkcyjnej w okresie zimowym. To z kolei eliminuje potrzebę korzystania z konwencjonalnych źródeł ogrzewania.

Wykorzystanie materiałów z recyklingu

Nida konsekwentnie wykorzystuje materiały pochodzące z recyklingu do produkcji profili podokiennych, ciepłych poszerzeń i parapetów. Głównym surowcem jest twarde PVC, głównie pochodzące z recyklingu stolarki otworowej. Działania firmy obejmują również ponowne wykorzystanie miękkiego PVC, tak zwanej PVC-P, używanej do produkcji uszczelek. Poprzez te praktyki, firma stara się dać drugie życie materiałom i minimalizować ilość odpadów wprowadzanych do środowiska. Warto dodać, że Nida aktywnie uczestniczy również w procesach certyfikacyjnych. Nagradzamy także klientów, którzy przyczyniają się do ochrony środowiska poprzez zakup naszych ekologicznych produktów.

Działania proekologiczne

Co ciekawe, w naszym procesie produkcyjnym, surowiec pochodzący z recyklingu pełni kluczową rolę nie tylko jako efektywny materiał, ale również jako narzędzie w redukcji emisji dwutlenku węgla. Odzwierciedla to hasło, którym się kierujemy – każde 2 tony przerobionego PVC stanowią bezpośrednią kontrybucję do redukcji dwutlenku węgla w atmosferze o kolejne 2 tony. To jest nasza świadoma odpowiedź na wyzwania związane z ochroną środowiska, a jednocześnie inspiracja do dalszego doskonalenia praktyk produkcyjnych.

Zrównoważone podejście do produkcji profili podokiennych i parapetów stanowi integralną część strategii firmy Nida, w ramach grupy Metal-Plast. Firma konsekwentnie dąży do minimalizacji wpływu na środowisko, kładąc nacisk na eliminację dwutlenku węgla poprzez zaawansowane praktyki recyklingu. Podejmowane konkretne kroki, takie jak wykorzystanie paneli fotowoltaicznych i odzyskiwanie ciepła w procesie ekstruzji, podkreślają zaangażowanie w redukcję zużycia energii oraz emisji CO2.


Masz pytania? Zadzwoń